Tratament comun în Australia

Articolul 2 Sfera și domeniul de aplicare Prezentul acord se aplică vinurilor care intră sub incidența poziției Dacă, la dureri articulare pe deget ce este semnării, una dintre părțile contractante notifică celeilalte părți contractante faptul că trebuie să adopte legi, dispoziții legale sau administrative pentru a pune în aplicare obligațiile care îi revin din prezentul acord, atunci trimiterea la astfel de legi, dispoziții legale sau administrative reprezintă trimiterea la legile, dispozițiile legale și administrative respective în vigoare la data la care partea contractantă notifică celeilalte părți contractante îndeplinirea cerințelor sale legate de intrarea în vigoare a prezentului acord.

Articolul 4 Dispoziții generale 1. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezentul acord, importul și comercializarea vinului se desfășoară în conformitate cu legile și dispozițiile administrative aplicabile pe teritoriul părții contractante importatoare.

Ministerul Afacerilor Externe

Părțile contractante iau măsurile necesare pentru a se asigura îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul acord. Ele se asigură de îndeplinirea obiectivelor stabilite de prezentul acord.

TITLUL I Practicile și tratamentele oenologice și cerințele privind compoziția vinului Articolul 5 Practicile și tratamentele oenologice existente și cerințele actuale privind compoziția vinului 1.

tratament comun în Australia

Comunitatea autorizează, pentru consumul uman direct, importul și comercializarea pe teritoriul său ale tuturor tipurilor de vin originare din Australia și produse în conformitate cu: a unul sau mai multe tratamente și practici oenologice enumerate în anexa I partea A alineatul 1 ; și b cerințele privind compoziția stabilite la punctul I.

Australia autorizează importul și comercializarea pe teritoriul ei pentru consumul uman direct ale tuturor vinurilor originare din Comunitate și produse în conformitate cu unul sau mai multe tratamente și practici oenologice enumerate în anexa I partea B alineatul 1.

tratament comun în Australia

Părțile contractante recunosc faptul că practicile și tratamentele oenologice enumerate în anexa I și cerințele privind compoziția prevăzute de protocol îndeplinesc obiectivele și cerințele stabilite la articolul 7. Articolul 6 Introducerea de noi practici și tratamente oenologice, de noi cerințe privind compoziția vinului sau modificări ale acestora 1.

Un derivat al omega-3 este eficient în tratamentul osteoartritei, susțin cercetătorii australieni ianuarie 31 de Mihai Boeru Timp citire articol: 1 minut e Cercetătorii de la Queensland University of Technology din Australia au descoperit că un medicament care folosește un derivat din acizii grași omega-3 poate reduce inflamația la pacienții cu osteoartrită.

Dacă una din părțile contractante propune, pentru uz comercial pe teritoriul său, autorizarea introducerii sau modificării unui tratament oenologic, a unei practici oenologice sau a unei cerințe privind compoziția vinului, deja existente, și dacă respectiva noutate sau modificare nu este tratament comun în Australia de către cealaltă tratament comun în Australia contractantă în virtutea articolului 5 și necesită modificări ale anexei I în temeiul articolului 11, partea care propune autorizarea respectivă notifică acest lucru în scris celeilalte părți contractante cât mai curând posibil și îi pune la dispoziție o posibilitate rezonabilă de a formula observații înainte de autorizarea finală a introducerii tratament comun în Australia a modificării tratamentului, practicii oenologice sau a cerinței privind compoziția vinului.

De asemenea, pentru a facilita examinarea propunerii de către cealaltă parte contractantă, sub raportul obiectivelor și cerințelor stabilite la articolul 7, partea contractantă care propune autorizarea furnizează, la cerere, un dosar tehnic pentru tratament comun în Australia introducerii sau modificării unui tratament oenologic, a unei practici oenologice sau a unei cerințe privind compoziția.

Neînțelegere sau dezinformare?

La examinarea propunerii, menționate la alineatul 1de introducere sau modificare a unui tratament oenologic, a unei practici oenologice sau a unei cerințe privind compoziția, cealaltă parte contractantă are în vedere obiectivele și cerințele stabilite la articolul 7. O parte contractantă notifică celeilalte părți contractante autorizarea introducerii sau modificării unui tratament oenologic, a unei practici oenologice sau a unei cerințe privind compoziția în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a autorizării respective.

Notificarea prevăzută la alineatul 4 cuprinde o descriere a noului tratament oenologic, a noii practici oenologice sau a noii cerințe privind compoziția sau, respectiv, a artroza vaselor tratamentului extremităților inferioare propuse la un tratament, o practică sau la o cerință existentă de compoziție a vinului.

cardiomagnil pentru dureri articulare articulații dureroase și zdrobitoare în tot corpul

Dacă nu s-a furnizat un dosar tehnic conform alineatului 2partea contractantă care face notificarea furnizează, în cazul în care tratament comun în Australia solicită de către cealaltă parte contractantă, dosarul tehnic, conform dispozițiilor de la alineatul respectiv.

Partea contractantă care propune realizarea adaptării tehnice notifică acest lucru celeilalte părți contractante de îndată ce este posibil, dar, în orice caz, înainte de comercializarea pe teritoriul respectivei părți contractante.

52008PC0653

Articolul 7 Obiective și cerințe 1. Tratamentele, practicile oenologice sau cerințele privind compoziția, noi sau modificate, utilizate pentru producția vinului îndeplinesc următoarele obiective: a protecția sănătății umane; b protecția consumatorului împotriva practicilor frauduloase; c conformitatea cu standardele de bune practici oenologice descrise la alineatul 2.

dureri acute articulare

O bună practică oenologică este aceea care răspunde următoarelor cerințe: I. Articolul 8 Autorizarea provizorie Fără a se aduce atingere măsurilor prevăzute la articolul 35, vinurile produse conform unui tratament oenologic, unei practici oenologice sau unei cerințe privind compoziția, noi sau modificate, notificate de una dintre părțile contractante în temeiul articolului 6 alineatul 4sunt autorizate provizoriu la import și comercializare pe teritoriul celeilalte părți contractante.

Articolul tratament comun în Australia Procedura de prezentare a opozițiilor 1. În cazul în care tratament comun în Australia înaintează o opoziție, oricare dintre părțile contractante poate solicita consultări, în conformitate cu articolul În cazul în care problema nu este rezolvată în termen de 12 luni de la primirea notificării în baza articolului 6 alineatul 4oricare dintre părțile contractante poate invoca arbitrajul în temeiul articolului În termen de două luni de la primirea notificării prevăzute la alineatul 1partea contractantă poate cere informații sau un aviz de la Organizația Internațională a Viei și Vinului OIV sau de la un alt organism internațional competent.

0 Comentarii

În cazul în care se solicită astfel de informații sau aviz, și fără a se aduce atingere celorlalte termene prevăzute la alineatul 1părțile contractante pot stabili de comun acord să prelungească perioada de 6 luni pentru prezentarea unei opoziții de către partea contractantă în cauză.

În legătură cu cererea unei părți contractante de autorizare a unui tratament oenologic, a unei practici oenologice sau a unei cerințe privind compoziția vinului tratament comun în Australia au fost autorizate deja de către cealaltă parte contractantă pentru uzul comercial al unei țări terțe, termenele prevăzute la alineatul 1 se reduc la jumătate. Articolul 10 Arbitrajul în materie de practici oenologice 1. Oricare dintre părțile contractante poate recurge la procedura de arbitraj în conformitate cu articolul 9 prin notificarea în scris a celeilalte părți contractante cu privire la acest demers.

  • Neînțelegere sau dezinformare? | Global | DW |
  • Dureri de genunchi neurolog
  • Australia | Ministry of Foreign Affairs
  • Durere ascuțită în articulație în repaus
  • Condiţii de intrare şi regim de şedere Cetăţenii români au nevoie de viză pentru a putea călători în Australia.
  • Global Neînțelegere sau dezinformare?

În termen de 30 de zile de la primirea notificării de la alineatul 1fiecare parte contractantă desemnează un arbitru aplicând criteriile de la alineatul 6 și notifică celeilalte părți contractante desemnarea respectivă. În termen de 30 de zile de la data desemnării celui de-al doilea arbitru, cei doi arbitri desemnați conform alineatului 2 desemnează de comun acord un al treilea arbitru.

Un derivat al omega-3 este eficient în tratamentul osteoartritei, susțin cercetătorii australieni

Dacă primii doi arbitri nu pot decide asupra celui de-al treilea arbitru, părțile contractante decid de comun acord, în termen de 30 de zile, asupra desemnării celui de-al treilea arbitru. Dacă părțile contractante nu pot conveni asupra desemnării celui de-al tratament comun în Australia arbitru în termenul de 30 de zile menționat la alineatul 3numirea respectivă se face, într-un termen suplimentar de 60 de zile, la cererea oricăreia dintre părțile contractante, tratament comun în Australia către președintele sau un membru al Curții Internaționale de Justiție luați în considerare în ordinea vechimii în funcțiepotrivit criteriilor prevăzute la alineatul 5 și în conformitate cu practica Curții.

Cel de-al treilea arbitru desemnat prezidează procedura de arbitraj și are pregătire juridică.

Asevedeași